Vux­e­ne­le­ver får gå på Her­mods under en tid

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: Ut­bild­nings­fö­re­ta­get Mi­roi, som La­holms kom­mun köpt vux­en­ut­bild­ning­ar från, gick i kon­kurs i ok­to­ber.

Nu har kom­mu­nen med­de­lat att ele­ver som ska star­ta nya di­stans­ut­bild­ning­ar kan gö­ra det hos Her­mods, via ett av­tal med Fal­ken­bergs kom­mun. Det­ta gäl­ler till dess att La­holm gjort en egen upp­hand­ling.

De fles­ta som redan stu­de­rar hos Mi­roi kom­mer att kun­na slut­fö­ra si­na kur­ser hos Mi­roi. Men de med lång ut­bild­nings­tid kvar kom­mer se­na­re att få by­ta le­ve­ran­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.