Kvin­na sla­gen av sin man

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: En kvin­na i La­holm lar­ma­de på tors­da­gen po­li­sen om att hen­nes man ha­de miss­hand­lat hen­ne.

En­ligt kvin­nan ska man­nen ha sla­git hen­ne i an­sik­tet med öp­pen hand. Hon fick ont och det blev en rod­nad och en sår­ska­da. Hän­del­sen äg­de rum i bo­sta­den i cen­tra­la La­holm vid 14-ti­den. En­ligt po­li­sen fanns al­ko­hol med i bil­den. En an­mä­lan skrevs, men po­li­sen an­såg in­te att det fanns skäl att gri­pa man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.