Pop­pel­plan­te­ring får grönt ljus

Hallandsposten - - Sidan 1 -

HISHULT: Mar­kä­ga­rens syf­te med att plan­te­ra pop­pel på ett om­rå­de i Hishult är att pro­du­ce­ra biobräns­le och mins­ka nä­ringsläc­ka­get från åker­mar­ken.

Ytan är cir­ka 8 gräs­be­vux­na hek­tar. Läns­sty­rel­sen an­ser att mar­ken in­te har någ­ra na­tu­rel­ler kul­tur­vär­den. De har även kom­mit fram till att det när­be­läg­na na­tur­re­ser­va­tet Ing­vars­byg­get in­te på­ver­kas nämn­värt. Plan­te­ring­en av pop­pel god­känns där­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.