En fir­ma­bil till har haft in­brott

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: Po­li­sen har fått in en and­ra an­mä­lan om bilin­brott på Al­to­na mel­lan ons­dag och tors­dag den gång­na vec­kan.

Sam­ma natt som en stor mängd verk­tyg stals ur en skåp­bil på Bloms­ter­vä­gen var det ock­så in­brott i en an­nan fir­ma­bil som stod par­ke­rad på Kon­val­je­vä­gen. Till­vä­ga­gångs­sät­tet var likar­tat, med en kros­sad ru­ta.

En­ligt an­mä­lan till po­li­sen ver­ka­de dock ingen­ting sak­nas i skåp­bil num­mer två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.