Kvarn­fil­men vi­sas på bild­vis­ning

Hallandsposten - - Hylte -

TO­RUP: På bild­vis­ning­en i To­rup på tis­dag vi­sas bland an­nat fil­men ”Kvar­nar i To­rup­strak­ten”, som en gång i ti­den gjor­des av oskar­ströms­fo­to­gra­fen Ar­ne Hen­riks­son.

Den har, från sitt smal­films­for­mat, över­förts till di­gi­ta­la pix­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.