Mal­mö­skjut­ning­ar: ”Ingen slump”

Hallandsposten - - Sverige -

MALMÖ: Po­li­sen ser än­nu inga kla­ra sam­band mel­lan de fy­ra se­nas­te skjut­ning­ar­na i Malmö – tre mot lä­gen­he­ter och en mot en man, som träf­fa­des av skott i ryg­gen.

– Det är för­mod­li­gen ingen slump att det skett så många på så kort tid. Men vil­ket sam­band det finns, om det finns nå­got, det är in­te ut­rett än så länge, sä­ger Cal­le Persson, pressta­les­per­son vid po­li­sens led­nings­cen­tral för re­gi­on Syd.

Po­li­sen gör en grund­lig un­der­sök­ning i var­je en­skilt fall, sä­ger han. (TT)

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

FLE­RA SKÄL. Eko­no­min och ett so­ci­alt sam­man­hang, det är hu­vud­an­led­ning­ar­na till att hälf­ten av 65-åring­ar­na pla­ne­rar att fort­sät­ta job­ba ef­ter pen­sions­ål­dern

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.