Smog täc­ker New Del­hi – last­bi­lar för­bjuds

Hallandsposten - - Världen -

INDIEN: Luf­ten i New Del­hi, Indien, nåd­de på fre­dags­mor­go­nen par­ti­kel­hal­ter som är mer än åt­ta gång­er hög­re än vad Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen klas­sar som häl­so­far­ligt, och nu age­rar myn­dig­he­ter­na i sta­den som har över 20 mil­jo­ner in­vå­na­re. Under de kom­man­de tre da­gar­na får inga last­bi­lar – med un­dan­tag för nöd­vän­di­ga trans­por­ter av livs­me­del – kom­ma in i sta­den. Dess­utom upp­ma­nas al­la som har en stads­jeep att läm­na bi­len hem­ma. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.