TÄVLING

Hallandsposten - - Kors & Tvärs -

1. Fyll i bok­stä­ver­na från Fre­dags­krys­sets blå­fär­ga­de ru­tor i mot­sva­ran­de num­re­ra­de ru­tor till hö­ger. 2. Om­vand­la de sex ifyll­da bok­stä­ver­na till siff­ror en­ligt in­for­ma­tio­nen till hö­ger. De sex nya siff­ror­na bil­dar din lös­nings­kod.

Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon: 1. Ring 0944-114 90 04. 2. Knap­pa in Fre­dags­krys­sets num­mer (3568) och där­ef­ter din sex­siff­ri­ga lös­nings­kod. Se­nast tis­dag kl. 24.

Så här sva­rar du via sms: 1. Skriv WRS 3568 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WRS 3568 123456. Glöm in­te mel­lansla­gen. 2. Skic­ka till 72660. Se­nast tis­dag kl. 24.

Pris per sam­tal och sms: 12 kr. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer. Det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Tek­nis­ka pro­blem: sup­port@wordex.se.

1:a pris: fem triss­lot­ter. 2:a pris: tre lot­ter. 3:e pris: fem vin­na­re får en lott var. Ål­ders­gräns för lot­ter: 18 år. Lös­ning och vin­na­re pub­li­ce­ras näs­ta fre­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.