Pro­me­na­der blev ”Hög­gis” me­di­cin

Hallandsposten - - Sport - AN­DERS TORNELL at@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

Egent­li­gen vill han in­te skyl­la den knac­ki­ga höst­sä­song­en på rygg­ska­dan, men visst har HBK:S Höskuldur Gunnlaugsson, 24, haft sto­ra pro­blem se­dan spric­kor i fle­ra dis­kar upp­täckts i som­ras.

– Det bör­ja­de med att jag fick ryggskott och det var re­na ka­ta­stro­fen. Jag kun­de in­te so­va ef­tersom jag ha­de ont he­la ti­den, sä­ger Höskuldur Gunnlaugsson.

Då gjor­de han en mag­netrönt­gen som vi­sa­de att tre dis­kar li­te hög­re upp i ryg­gen var ska­da­de. Men han vet in­te vad som hänt. – Nej, jag fick pro­blem ef­ter en U21-match mot Malmö FF. Kans­ke gjor­de jag nå­got där och då som jag in­te märk­te, fun­de­rar ”Hög­gi”.

Han har se­dan dess kört re­hab­trä­ning för att få ord­ning på ryg­gen, men har även pro­me­ne­rat och cyk­lat myc­ket.

– Ja, lä­kar­na sä­ger att det är bra för ryg­gen. Där­för går jag från lä­gen­he­ten i stan till trä­ning­en var­je dag och ibland kör jag någ­ra pass med cy­keln.

I DAG MÅR ”Hög­gi” bra och även om re­ha­bi­li­te­ring­en ta­git tid är han nu i match­form igen.

Is­län­ning­en gjor­de ett bra in­hopp i för­lust­mat­chen se­nast mot Ör­gryte (1–2) och får nu för­tro­en­det till hö­ger i an­fal­let från start i den be­ty­del­se­lö­sa mat­chen i sista om­gång­en mot Ös­ter i Väx­jö.

– Det känns skönt att få chan­sen igen. Jag kän­ner till den po­si­tio­nen väl – jag har spe­lat där många gång­er ti­di­ga­re så det är ing­et nytt. Men det blir myc­ket spring fram och till­ba­ka – un­ge­fär som när man drar en drag­ked­ja upp och ner.

Gunnlaugsson kom till HBK från Brei­dablik för­ra som­ma­ren och gjor­de suc­cé di­rekt med bland an­nat ett mål i 6-1-se­gern mot Jön­kö­pings Söd­ra.

”Hög­gi” gjor­de se­dan en bra vår­sä­song i Su­pe­ret­tan, men hös­ten har in­te va­rit li­ka fram­gångs­rik– var­ken för ho­nom el­ler HBK.

– Nä, 2018 har va­rit en be­svi­kel­se. Vi får lä­ra oss av den här sä­song­en och gö­ra det bätt­re näs­ta år, sä­ger Höskuldur som pra­tar svens­ka ge­nom he­la in­ter­vjun.

”Det bör­ja­de med att jag fick ryggskott och det var re­na ka­ta­stro­fen. Jag kun­de in­te so­va ef­tersom jag ha­de ont he­la ti­den.”

HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON

– JAG HAR läst på SFI i två må­na­der nu till­sam­mans med Trygg­vi (Ha­ralds­son) och hans flick­vän, men det fun­kar bra. Jag kän­ner igen ord­följ­den. Han har två år på kon­trak­tet. – Jag trivs väl­digt bra i Halm­stad och kal­lar det för mitt hem nu. Jag har fått många nya kom­pi­sar in­om fot­bol­len, men har även en hel del ut­an­för den – och det är vik­tigt.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

TILL­BA­KA I STARTELVAN. HBK:S Höskuldur Gunn­la­gus­son har haft svårt att få ord­ning på sin ska­da­de rygg, men när nu i match­form igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.