Mo­tig start för Niklas Ar­vids­son i SM

Hallandsposten - - Sport -

RIDSPORT: Niklas Ar­vids­son red snab­bast av al­la när se­ni­or-sm i hopp­ning in­led­des i Helsing­borg – men Har­pling­e­ryt­ta­ren fick med sig fy­ra fel till sön­da­gens fi­nal.

Ar­vids­son no­te­ra­de fre­da­gens bäs­ta tid på Ha­sard, men rev ett hin­der bå­de med ho­nom och med Cor­ti­no och slu­ta­de tia och el­va.

– Det var in­te en­ligt pla­nen. Det ha­de va­rit bätt­re att ha haft åt­ta fel på en och ha va­rit fel­fri på den and­re. Att nå upp till gul­det blir svårt nu, men där finns en li­ten, li­ten chans till me­dalj, sä­ger han.

De 23 bäs­ta eki­pa­gen gör upp i Sm-fi­na­len på sön­dag. Åt­ta av dem star­tar ut­an fel­be­last­ning – in­klu­si­ve fa­vo­rittip­pa­de Step­ha­nie Hol­mén, Ös­ter­len, som vann fre­da­gens klass på världs­cup­vin­na­ren Flip’s Litt­le Spar­row.

I fi­na­len får ryt­tar­na ba­ra star­ta med en häst var­de­ra. Vil­ken Ar­vids­son väl­jer be­stäms under lör­da­gen.

Niklas Helsingi­us Må­ne­schi­öld från Ha­ver­dal blev ute­slu­ten på HSD Qui­da­do ef­ter fy­ra riv­ning­ar och en väg­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.