Mi­chael Douglas fick en egen stjär­na i Hol­ly­wood

Hallandsposten - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE: Den Oscarsvin­nan­de skå­de­spe­la­ren Douglas har ef­ter dry­ga fem­tio år i bran­schen till­de­lats en stjär­na på Hol­ly­wood Walk of Fa­me.

– Det är en stor ära och jag blir in­te yng­re, så jag vill nju­ta av det här med min fa­milj, sa­de den 74-åri­ga Mi­chael Douglas när stjär­nan av­täck­tes i Hol­ly­wood på tis­da­gen.

På ce­re­mo­nin när­va­ra­de bland an­nat Mi­chael Douglas fru Cat­he­ri­ne Ze­ta-jo­nes, kol­le­gan Ja­ne Fon­da – samt pap­pan och tilli­ka Hol­ly­wood­le­gen­den Kirk Douglas.

Fram­förallt pap­pa Kirk hyl­la­des av en emo­tio­nell Mi­chael Douglas i tack­ta­let:

– Jag sä­ger det kort och gott, med he­la mitt hjär­ta, jag är så stolt över att va­ra din son.

Mi­chael Douglas är ak­tu­ell i ko­me­di­se­ri­en The Ko­min­sky met­hod som har pre­miär på Netflix i no­vem­ber. (TT-AFP)

Bild: MORGAN NORMAN

SHOWAR IHOP. Var­för män är så dåliga på att kom­mu­ni­ce­ra ska re­das ut i fö­re­ställ­ning­en Art, där Jo­han Rhe­borg, Per An­ders­son och Henrik Schyf­fert spe­lar tre gam­la vänner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.