Flix­bus sät­ter in ex­tra av­gång­ar i jul­hel­gen

Hallandsposten - - Halmstad -

HALMSTAD: Hårt tryck på re­sor­na i jul gör att Flix­bus sät­ter in över 200 ex­tra av­gång­ar i he­la lan­det, mot­sva­ran­de 10000 plat­ser, un­der jul­hel­gen och mel­lan­da­gar­na. Det gäl­ler bland an­nat ex­tra av­gång­ar från Halmstad mot Gö­te­borg och Mal­mö.

Den öka­de tur­tät­he­ten drar igång fre­da­gen fö­re julaf­ton och buss­bo­la­get räk­nar med att den 22 och den 26 de­cem­ber blir mest re­sin­ten­si­va.

I ett press­med­de­lan­de skri­ver Flix­bus att sta­tistik vi­sar att fler än i fjol bo­kar sin re­sa ti­digt i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.