Hjär­ta av ce­ment stals i vil­la­träd­gård

Hallandsposten - - Laholm -

MELLBYSTRAND: En kru­ka och ett hjär­ta av ce­ment har stu­lits i en träd­gård på Äp­pel­vä­gen i Mellbystrand. Träd­gårds­pryd­na­der­na för­svann mel­lan ons­dag och tors­dag. En­ligt po­li­sen har det va­rit myc­ket små­stöl­der och cy­kel­stöl­der i Mellbystrand den se­nas­te ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.