Last­bil och trak­tor stöt­te sam­man

Hallandsposten - - Laholm -

YSBY: En last­bil kroc­ka­de med en trak­tor på Ljung­hems­vä­gen i Ysby vid nio-ti­den i går för­mid­dag.

Ing­en per­son kom till ska­da men trak­torn fick en buck­la. En­ligt upp­gift till po­li­sen fick last­bi­len sladd på grund av att den höll för hög has­tig­het i för­hål­lan­de till vägens be­skaf­fen­het. Eki­pa­get ska då på nå­got sätt ha kört in i trak­torn.

Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan om be­te­en­debrott, vil­ket är snäp­pet un­der vårds­lös­het i tra­fik. Last­bils­chauf­fö­ren i bo­satt i La­holms kom­mun och trak­torns fö­ra­re kom­mer från Rän­neslöv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.