Var 24:e se­kund dör nå­gon i tra­fi­ken

Hallandsposten - - Varlden -

VÄRL­DEN: Tra­fi­ko­lyc­kor skör­dar var­je år 1,35 mil­jo­ner döds­of­fer värl­den över – ett var 24:e se­kund. Det slår Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) fast i en ny rap­port, och krä­ver sam­ti­digt kraft­tag från med­lems­län­der­na.

Sär­skilt all­var­ligt är lä­get i Afri­ka, där döds­fall i tra­fi­ken är näs­tan tre gång­er så van­li­ga som i Eu­ro­pa. Glo­balt sett är fot­gäng­a­re och per­so­ner på två­hju­ling­ar mest ut­sat­ta – till­sam­mans står grup­per­na för över hälf­ten av al­la döds­fall. (TT-AFP)

Bild: AJIT SOLANKI/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.