Mal­mö FF:S ord­fö­ran­de av­li­den

Hallandsposten - - Sport -

FOT­BOLL: Mal­mö FF:S ord­fö­ran­de Hå­kan Jepps­son har gått bort, med­de­lar för­e­ning­en. Han av­led has­tigt, 57 år gam­mal.

”Mal­mö FF är i sorg. Vå­ra tan­kar går till an­hö­ri­ga och när­stå­en­de i den­na svå­ra stund”, skri­ver klub­ben på sin hem­si­da.

Jepps­son blev MFF:S ord­fö­ran­de 2010, och klub­ben har un­der hans tid på pos­ten haft en av si­na mest fram­gångs­ri­ka pe­ri­o­der, med fy­ra Sm-guld och två Cham­pi­ons Le­a­gues-grupp­spel.

I yng­re år var Jepp­s­on elit­spe­la­re i bordtennis och vann bland an­nat två Sm-guld i lag med Fal­ken­bergs BTK. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.