Lett­land val­de Sve­ri­ge till Em-part­ner

Hallandsposten - - Sport -

BAS­KET: På ons­dag lot­tas Em-slut­spe­let i bas­ket. Men re­dan nu är det klart att det svens­ka lands­la­get får spe­la sitt grupp­spel i Lett­land.

Värd­na­tio­ner­na Lett­land och Ser­bi­en har fått väl­ja varsin part­ner­na­tion, och Lett­land val­de Sve­ri­ge.

Lett­land och Ser­bi­en ar­ran­ge­rar mat­cher­na i två grup­per var­de­ra. Sve­ri­ge spe­lar i den grupp som in­te Lett­land spe­lar i. Ser­bi­en har valt Slo­ve­ni­en som part­ner­land. EM spe­las den 27 ju­ni till 7 ju­li näs­ta år. Sve­ri­ge spe­lar grupp­spe­let och even­tu­ellt en åt­ton­dels­fi­nal i Ri­ga. Kvarts­fi­na­ler, se­mi­fi­na­ler och fi­nal av­görs i Bel­grad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.