LÖR­DAG 8 DE­CEM­BER

Hallandsposten - - Sport -

Ef­ter Lil­le­ham­mer hål­ler sig ski­då­kar­na kvar i Nor­ge och fort­sät­ter världs­cup­täv­ling­ar­na i Bei­tostø­len. Da­mer­na kör 15 kilo­me­ter fritt och her­rar­na dubb­la di­stan­sen. SVT1 9.30, EUROSPORT 2 9.15

Världs­cu­pen. Da­mer, 15 km fri­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.