Kom­mu­nen täc­ker upp flyg­plats­för­lust – igen

Li­ne­hed: När po­li­sen le­ta­de ef­ter två män ef­ter ett larm om in­brott på Li­ne­heds­sko­lan i Halmstad möt­te de helt plöts­ligt en tjuv med stöld­gods i fam­nen som smög ut ur ett käl­lar­för­råd.

Hallandsposten - - Sidan 1 - Ju­lia Pauls­son ju­[email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 32

Halmstad: Halmstad Ci­ty Air­port kom­mer att gö­ra ett un­der­skott på 16,7 mil­jo­ner kro­nor som be­hö­ver täc­kas med kom­mu­na­la me­del. Men rös­ter har höjts för ökat stat­ligt stöd.

Po­lis och väk­ta­re ryck­te ut till Li­ne­heds­sko­lan vid halv ett på nat­ten mot fredag ef­ter att ett ka­me­ra­larm ha­de lar­mat om in­brott el­ler för­sök till in­brott. När de kom fram till plat­sen ha­de gär­nings­män­nen för­svun­nit men ett vitt­ne ha­de sett två per­so­ner och pe­ka­de ut vil­ket håll de sprung­it åt.

– När vi är där i om­rå­det och sö­ker ef­ter en av gär­nings­män­nen som vitt­net sett så kom­mer den här per­so­nen upp ur en fas­tig­hets käl­lar­lo­kal med stöld­gods i hän­der­na. Det fram­går in­te vad det är för typ av gre­jer, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Chris­ter Fux­borg.

Man­nen greps och togs med till po­lis­sta­tio­nen, den and­ra gär­nings­man­nen hit­ta­des in­te. Än har po­li­sen in­te kon­sta­te­rat om män­nen va­rit in­ne i sko­lans lo­ka­ler men den grip­na man­nen är miss­tänkt för ola­ga in­trång och in­brotts­stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.