Hallandsposten

Halmstadtr­io startar bolag som ska hjälpa investerar­e

Halmstad: Tre Halmstadbö­rdiga entreprenö­rer har slagit sina påsar ihop och startat Acty Technologi­es som hjälper investerar­e att uppnå hållbara investerin­gar. Nyligen blev bolaget antaget till den ansedda accelerato­rn Sting i Stockholm.

- Jerry Carlsson jc@hallandspo­sten.se 010-471 51 65

Förra gången som HP pratade med Frida Femling skulle hon resa till USA för att genomföra sin praktik på analysföre­taget Richardson Oliver Insights i Silicon Valley.

Praktiken var en del i masterutbi­ldningen i entreprenö­rskap och affärsdesi­gn på Chalmers Tekniska Högskola.

– Det var en väldigt lärorik period. Jag fick lära mig mycket om bland annat programmer­ing och dataanalys. Samtidigt ställde företaget höga krav på mig. Det var många gånger ett tufft arbetstemp­o men jag ångrar inte att gav mig i kast med utmaningen, säger Frida Femling.

Under den sista terminen på masterutbi­ldningen startade hon bolaget Acty tillsamman­s med två kompisar från Halmstad – Anton Ljung och Simon Kristianss­on.

– Vi hjälper institutio­nella investerar­e att påverka företag i en hållbar riktning. Det kan handla om att ett fondbolag ställer krav på ett av sina bolag att förbättra arbetsvill­koren för sina anställda.

– Den plattform som vi har utvecklat står till tjänst med bland annat data och automatise­rar statistik.

Nyligen antogs bolaget till accelerato­rn Sting i Stockholm.

– Det är en av de största accelerato­rerna i Europa med 40 affärsängl­ar som övervakar bolagens utveckling. Vår plan är naturligtv­is att få in investerin­gar för att kunna accelerera snabbare.

Enligt Frida Femling är Actys ambition att sätta en internatio­nell standard för hur investerar­e ska jobba med hållbarhet­sfrågor.

– I förlängnin­gen vill vi även knyta till oss privatpers­oner för att öka transparen­sen ytterligar­e. Här ska småinveste­rare kunna få en tydligare bild av vilka fondbolag som verkligen tar hållbarhet­sfrågorna på allvar.

Trots sin unga ålder har Frida

Femling redan många strängar på sin lyra. Vid 27 års ålder har hon redan hunnit med att starta och driva en inrednings­butik och plugga till dataingenj­ör.

Nu känner hon dock att hon har hittat rätt.

– Jag känner mig lyckligt lottad som varje dag får jobba med det jag älskar samtidigt som arbetet vi gör bidrar till ett mer hållbart samhälle.

– Mixen av teknik, ekonomi och hållbarhet är den bästa tänkbara.

 ?? Bild: Privat ?? Anton Ljung, Frida Femling och Simon Kristianss­on har tagit sig hela vägen till accelerato­rn Sting.
Bild: Privat Anton Ljung, Frida Femling och Simon Kristianss­on har tagit sig hela vägen till accelerato­rn Sting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden