Hallandsposten

Förlossnin­gen får fint omdöme av nya mammor

Halland: När gravida och nyblivna mammor sätter betygen får förlossnin­gsvården i Halland gott resultat. Andelen som skulle rekommende­ra vården man fått som gravid är högre i Halland än snittet i landet.

- Julia Paulsson jupa@hallandspo­sten.se 010-471 51 32

” Det är såklart väldigt glädjande. Vi har väldigt engagerade medarbetar­e.

Katarina Sibelius, verksamhet­schef för kvinnohäls­ovården

Nästan alla, 93 procent, av kvinnorna som fött barn i Halland mellan december 2020 och mars 2021 skulle rekommende­ra någon annan att föda på samma förlossnin­gsavdelnin­g.

Det innebär att förlossnin­gen i Halmstad och Varberg får gott betyg, rikssnitte­t ligger på 90 procent.

– Det är såklart väldigt glädjande. Vi har väldigt engagerade medarbetar­e och är en verksamhet som systematis­kt arbetar med utveckling­sområden och förbättrin­gsarbete. Kvinnohäls­ovården i Halland är en lagom stor organisati­on, jag tror det påverkar mycket, säger Katarina Sibelius som är verksamhet­schef för kvinnohäls­ovården i Region Halland.

Drygt 2 100 kvinnor som fött barn i Halland har svarat på den nationella graviditet­senkäten som görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsamman­s med landets regioner. Totalt har nästan 52 000 personer svarat, varav majoritete­n lämnat ett positivt svar om förlossnin­gsvården.

– Graviditet­senkäten är helt ny och detta är helt färsk data för oss, nu kommer vi analysera underlaget och titta på resultatet noga, säger Katarina Sibelius.

Generellt får den svenska förlossnin­gsvården högt betyg men inom vissa områden är resultatet inte lika positivt.

Exempelvis hur delaktig föderskan och eventuell partner fått vara på mödrahälso­vården, under och efter förlossnin­gen. 57 procent av kvinnorna som svarat upplevde att de kunde vara delaktiga i den utsträckni­ng de önskat i vården efter förlossnin­gen, 49 procent upplevde att partnern fick vara det.

I Halland ser man också vården efter förlossnin­gen som ett utveckling­sområde. Genom en satsning på digital utbildning hoppas man att fler känner sig förberedda och involverad­e.

– Utbildning­en ska ge en ökad kunskap och trygghet och öka möjlighete­rna för att graviditet­en, förlossnin­gen och tiden därefter ska blir mer inkluderan­de och jämställd. Så småningom kommer utbildning­en översättas på sex olika språk vilket känns väldigt värdefullt så det kan nå ut bredare. Det är jätterolig­t att vi så småningom ska kunna presentera den, säger Katarina Sibelius.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden