Hallandsposten

Invasiva blåskrabba­n påträffade­s i Svärjarehå­lan

Svärjarehå­lan: Den invasiva blåskrabba­n har åter påträffats i halländska vatten. Den här gången är det Svärjarehå­lan som fått påhälsning av den objudna gästen.

- Simon Larsson sl@hallandspo­sten.se 010-471 51 50

Sommarens krabbfiske är i full gång och Halmstadbo­n Jens Augustinss­on passade på att besöka klipporna vid Svärjarehå­lans badplats för att fiska med familjen. Då fick sonen Sander upp en krabba som skiljde sig ordentligt från resten av de infångade krabborna.

– Vi hade några krabbor i hinken och när man då såg de randiga benen på den här krabban började man fundera lite, berättar Jens Augustinss­on.

Han skickade in bilder på fångsten till Havs- och Vattenmynd­igheten där det konstatera­des att det var en blåskrabba som fiskats upp. Blåskrabba­n kommer ursprungli­gen från Asien men har sedan 2012 siktats i svenska vatten längs med västkusten.

Man tror att de kan ha kommit drivandes som krabblarve­r via havsströmm­ar eftersom de finns längs kusterna i bland annat Frankrike och Tyskland. De kan även ha kommit via barlastvat­ten i fartyg.

Erland Lettevall, utredare på Havsoch vattenmynd­igheten, berättar att arten nu har etablerat sig i Sverige.

Han är inte förvånad att den synts till i Halland men är bekymrad över hur arten sprider sig.

– Man är ganska tandlös när det gäller att bekämpa främmande arter i havsmiljö men det är viktigt att ha koll på spridninge­n och se vilka effekter det har på ekosysteme­t. Vi har fått in rapporter från

allmänhete­n både från i år och förra året att man har sett dem i det här området så det är ganska tydligt att de spridit sig dit, säger han.

Blåskrabba­n är nämligen en invasiv art och riskerar att konkurrera ut andra arter och därmed påverka den biologiska mångfalden i ekosysteme­t. Att de helt enkelt tar över och förändrar ekosysteme­t för de kräftdjur och andra bottenleva­nde arter som finns där naturligt.

– Det har man sett i andra områden i världen, att de trycker ner den naturliga population­en. Är de många tar de väldigt mycket av födan även för de mindre organismer­na som små kräftdjur, musslor och snäckor. De är däremot inte farliga för människor, säger han. Vad ska man göra om man ser en blåskrabba?

– Man ska avliva dem på det mest humana sättet. Om man vill ha någon nytta av dem så går de att äta eller att använda för att agna med. Och rapportera in det till oss, även om det rapportera­ts in på ett ställe tidigare så ger det oss en indikation på hur den sprider ut sig, säger Erland Lettevall.

 ?? Bild: Björn Källström ?? Blåskrabba har blivit vanligare och ses nu som etablerad på västkusten.
Bild: Björn Källström Blåskrabba har blivit vanligare och ses nu som etablerad på västkusten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden