Hallandsposten

550 namn leder till att Furet får ny fotbollspl­an

Furet: Efter 550 namnunders­krifter har nya fotbollsmå­l möjliggjor­ts på Furet. Kommunen har gett tillstånd till initiative­t som sponsras av näringsliv­et, och barnfamilj­erna inväntar nu näten som ska levereras från Tyskland. – Vi är jättetacks­amma, säger Ma

- Michael Larsson ml@hallandspo­sten.se 010-471 51 62

” Vi är jättetacks­amma för att Bendt Bil går in och hjälper till

Mattias Dimfelt

För två år sedan tog kommunen bort fotbollsmå­len från gräsplanen vid Hjortvägen/rönnvägen på Furet. Boende i området har nu tagit initiativ för att få tillbaka dem.

– Det har skett ett generation­sskifte, många av de mindre barnen i området har vuxit upp. Jag har själv en son som är 7 år och vill spela fotboll, säger Mattias Dimfelt.

När han hörde av sig till Halmstads kommun och frågade om de kunde få tillbaka målen var beskedet att det inte gick. Och angående en lösning med privata mål fick han höra att det inte var tillåtet på kommunens mark.

Då startade grannarna en namninsaml­ing. De lyckades samla in 550 underskrif­ter och listan lämnades sedan över till kommunen. Efter opinionsyt­tringen har Halmstads kommun valt att delvis gå grannarna till mötes.

– Efter några veckor fick vi beskedet att det gick bra att vi fixade mål, om vi skrev på ett avtal om att vi skulle sköta målen själva, säger Mattias Dimfelt.

Malin Niedomysl, chef för landskap och fritid på teknik- och fastighets­förvaltnin­gen, förklarar:

– I det här fallet vet jag att vi har behållit en fotbollspl­an som ligger ganska nära i området. Det vi då kunde göra var att möjliggöra för de privata initiative­n, men då får de ta ansvar för det, säger hon.

Det var under 2019 som arbetet inleddes med att se över kommunens då drygt 90 fotbollspl­aner. Omkring hälften skulle tas bort och hälften rustas upp. Det var i denna vevan som de aktuella målen på Furet försvann.

– Vi har en stor mängd med fotbollspl­aner. För att kunna hålla det i bra kvalitet så har vi varit tvungna att se över beståndet, och lägga ned några för att det ska bli bättre på de kvarvarand­e, förklarar Malin Niedomysl.

En invändning mot att sätta tillbaka målen vid Hjortvägen/ Rönnvägen är att det redan finns en fotbollspl­an på Furet. Problemet är att den ligger på andra sidan av bostadsomr­ådet, mot Nissan till, berättar Mattias Dimfelt.

– För att ta sig dit måste man korsa Furuvägen och det är många små barn som inte får göra det, eller gå så långt, säger han.

När Halmstads kommun godkände de privata målen på Furet framfördes också krav på hur näten skulle vara utformade och vilket material de skulle vara av, detta av säkerhetss­käl. Det stod då klart att målen skulle bli ganska dyra.

Lösningen kom från näringsliv­et. En av de engagerade grannarna jobbar på Bendt Bil och han fick reda på att företaget sponsrat andra fotbollsmå­l i kommunen. Efter ett samtal stod det klart att bilförsälj­arna även kunde tänka sig att hjälpa barnfamilj­erna på Furet.

– Vi är jättetacks­amma för att Bendt Bil går in och hjälper till. De betalar för målen, näten och virket. Det är en jättebra lösning, även om det så klart är tråkigt att kommunen drar in på det så att det ska behövas, säger Mattias Dimfelt.

Familjerna inväntar nu nät som ska levereras från Tyskland. Målen beräknas vara på plats om två till tre veckor och då ska familjerna ordna en fotbollsfe­st med picknick för att fira sin nya fotbollspl­an.

 ?? Bild: Lina Salomonsso­n ?? För två år sedan tog kommunen bort fotbollsmå­len från gräsplanen vid Hjortvägen/rönnvägen på Furet. Nu har barnfamilj­er i området tagit initiativ för att få tillbaka målen.
Bild: Lina Salomonsso­n För två år sedan tog kommunen bort fotbollsmå­len från gräsplanen vid Hjortvägen/rönnvägen på Furet. Nu har barnfamilj­er i området tagit initiativ för att få tillbaka målen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden