Hallandsposten

”Det skulle kännas som ett stort förlåt”

Priset blev högt för de två bröder som 1998 felaktigt beskylldes för att ha dödat fyraårige Kevin i Arvika. Nu vill de att regeringen ska få betala för de fel som begicks, i form av ersättning ex gratia – av nåd. – Det är för att få ett avslut, säger Chri

- Erika Nekham/tt

” När allt det här hände lade jag det lite vid sidan av. Men sedan när vi blev friskrivna kom det ikapp, och då blev jag sjukskrive­n i ett och ett halvt år. Det har varit svårt att komma tillbaka.

Christian Karlsson

I augusti 1998 hittades fyraåringe­n död vid strandkant­en i Dottevik i Arvika. Misstankar­na riktades snart mot två bröder, Chrstian Karlsson och Robin Dahlén, då sju respektive fem år gamla. Efter en kort tids utredning pekades de ut som skyldiga till Kevins död, vilket för alltid skulle förändra deras liv.

Familjen fick exempelvis flytta från Arvika och föräldrarn­a uppmanades av myndighete­rna att de måste se barnen som skyldiga. Familjen fick leva flera år i ständig närvaro av socialtjän­sten.

– Det blev en omställnin­g för oss, att skaffa nya vänner och ny skola. Och det började ju med att vi fick komma till sjukhus och göra massa undersökni­ngar för att kolla att det var några fel på oss. Vi fick leva med assistente­r hemma. Det blev ingen vanlig vardag, berättar Christian Karlsson för TT.

Lillebror Robin Dahlén berättar om att utpekandet påverkade honom djupt – hur han sett på sig själv, hur han mår i andra människors sällskap och hur livslusten sett ut.

– Jag brydde mig inte om skolan. Jag är jättelättl­ärd egentligen, men hela motivation­en var borta. Det kändes som ingen idé, säger han.

Båda har också under många år fått leva med en bild av sig själva som mördare. Att de därför 20 år efter händelsen, våren 2018, helt friades från alla misstankar hade en enormt stor betydelse. En ny granskning av förundersö­kningen visade att det fanns stora brister i utredninge­n.

– Det var det största som hänt i livet. Då fick man den här tanken som man längtat efter i hela livet, att nu vet folk att jag är inte ”han”, säger Robin Dahlén.

Även om det var en stor lättnad att bli frikänd innebar det också att mycket kom tillbaka för Christian Karlsson. Kroppen sade ifrån, säger han.

– Jag personlige­n är sådan att när allt det här hände lade jag det lite vid sidan av. Men sedan när vi blev friskrivna kom det ikapp, och då blev jag sjukskrive­n i ett och ett halvt år. Det har varit svårt att komma tillbaka.

Efter frikännand­et ansökte bröderna om skadestånd, men fick avslag från Justitieka­nslern eftersom det gått för lång tid. Nu har de lämnat in en begäran till regeringen om ersättning ex gratia, av nåd.

– Det är för att få ett avslut och bli klar med alla delar. Att någon ska kunna ta på sig ansvaret och stå till svars. Man kan inte bara säga förlåt och så är det färdigt. Det här har förstört 20 år. Då vill man ha någonting som visar att de menar förlåt också, säger Christian Karlsson.

– Jag tycker att det är viktigt att sådana här saker uppdagas, även om det inte handlar om oss. Sådant här får inte hända, och när det väl blir fel ska man göra rätt för sig. Det skulle kännas som ett stort förlåt, säger Robin Dahlén.

Christian Karlsson säger att han inte vågar hoppas på något, för att inte bli besviken om det blir nej.

– Jag hoppas att de tänker till ordentligt. Att de inte bara tar ett snabbt beslut utan tänker till ordentligt.

 ??  ?? Robin Dahlén och Christian Karlsson på pressträff i Stockholm 2017. Bröderna kommentera­r de nya uppgifter som framkommit, vilket har fått förundersö­kningen att återupptas.
Robin Dahlén och Christian Karlsson på pressträff i Stockholm 2017. Bröderna kommentera­r de nya uppgifter som framkommit, vilket har fått förundersö­kningen att återupptas.
 ?? Bild: Adam Ihse ?? Utredaren Thomas Johansson (t.v.) och chefsåklag­are Niclas Wargren (t.h.) vid pressträff­en 2018 där åklagaren meddelade att de två bröderna skrivs av från ärendet. Utredninge­n lades senare ned, och enligt åklagaren var det tveksamt om det över huvud taget rört sig om ett brott.
Bild: Adam Ihse Utredaren Thomas Johansson (t.v.) och chefsåklag­are Niclas Wargren (t.h.) vid pressträff­en 2018 där åklagaren meddelade att de två bröderna skrivs av från ärendet. Utredninge­n lades senare ned, och enligt åklagaren var det tveksamt om det över huvud taget rört sig om ett brott.
 ?? Bild: Noella Johansson ??
Bild: Noella Johansson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden