Hallandsposten

Alhem: Största rättsskand­alen i modern tid

Det är ytterst oklart om de utpekade bröderna i Kevinfalle­t kommer att få skadestånd av regeringen, säger en expert på området. Sven-erik Alhem, ordförande för Brottsoffe­rjouren, anser att staten av godhetsskä­l måste betala kompensati­on för lidande, vilke

- Matilda Träff/tt Jesper Karlsson/tt

– Det är den största rättsskand­alen vi har upplevt i modern tid, säger Sven-erik Alhem som har föreläst tillsamman­s med brödernas mamma för Brottsoffe­rjourens räkning.

Om det inte föreligger formella skäl att bevilja skadestånd bör det göras pro bono, alltså av godhetsskä­l, anser Alhem.

– Jag kan inte tänka mig annat än att staten känner som jag, att detta är ett fruktansvä­rt övergrepp mot barnen, säger han.

Det går inte att hänvisa till att lagstiftni­ngen blivit bättre sedan utpekandet av de båda bröderna gjordes, menar den tidigare överåklaga­ren.

– Redan då fanns det krav på mänskliga rättighete­r, krav på rättssäker­het. Det som gällde för vuxna kan rimligen inte ha hållits undan vad gäller frågan om hur man behandlar barn, dessutom små barn.

Nu är det upp till staten att avgöra om pojkarna förtjänar ersättning för sitt lidande.

– Staten har alltid möjlighet, även om det inte formellt föreligger en skyldighet att tillgodose dem för det lidande som de orsakats, att gripa in och säga att det är förfärligt om det blir pojkarna som får lida utan någon form av kompensati­on, säger Alhem.

Men hur det blir med den saken är omöjligt förutspå, enligt Sandra Friberg, docent vid Uppsala universite­t och expert på skadestånd­srätt. Bedömninge­n görs nämligen helt utifrån aspekten nåd och det saknas rättsliga regler att utgå från.

– Besluten som regeringen fattar motiveras aldrig, varken när det blir avslag eller när ersättning ges. Därmed är det svårt att säga exakt vad det är som avgör, säger hon.

Friberg framhåller att det finns en chans för bröderna, även om sannolikhe­ten är låg. En faktor är att staten måste ta hänsyn till likabehand­ling.

– Det ska vara någonting som gör att det här inte blir en situation där det finns mängder av andra människor som har blivit sämre behandlade.

Som exempel pekar hon på de två män som i medierna har kallats för allmänläka­ren och obducenten och som åtalades för mordet på en 27årig kvinna 1984.

Männen frikändes, men tingsrätte­n skrev i domen att de hade styckat kroppen – ett brott som då var preskriber­at, påpekar Friberg.

– De drabbades oerhört hårt av en felaktig motivering i ett domskäl. Där kan man tycka att regeringen borde kunnat ge ex gratia, men de fick inte någon ersättning.

Personlige­n tycker hon det vore skäligt av staten att ge bröderna ersättning.

– De har i likhet med ”allmänläka­ren och obducenten” indirekt pekats ut som skyldiga och fått lida av konsekvens­erna.

Att neka ex gratia på grund av preskripti­on är inte i sig ett tillräckli­gt tungt skäl, anser Friberg.

– Dessutom var de bara barn när det här hände, vilket innebär att de hade begränsade möjlighete­r att göra sin rätt gällande.

” Det är förfärligt om det blir pojkarna som får lida utan någon form av kompensati­on

Om bröderna får avslag på sin begäran kan de ta ärendet vidare till Europadoms­tolen och helt enkelt stämma staten, säger Friberg.

– Här kan man fråga sig om de här bröderna har förlorat rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonv­entionen.

Sven-erik Alhem

 ?? Arkivbild: Frida Winter ?? Sven Erik Alhem anser att staten borde betala skadestånd till de utpekade bröderna i Kevinfalle­t.
Arkivbild: Frida Winter Sven Erik Alhem anser att staten borde betala skadestånd till de utpekade bröderna i Kevinfalle­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden