Hallandsposten

Hundratals dömda på fri fot

-

Brott: Nästan 700 personer är på fri fot trots att de är dömda till fängelse i Sverige, rapportera­r SVT. Många brott preskriber­as efter en viss tid och håller man sig borta tillräckli­gt länge får man inget straff. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över systemet.

– Det är ett tecken på att regeringen avser att verkligen gå vidare med en förändring, säger justitiemi­nister Morgan Johansson (S) till SVT.

Moderatern­a vill se skärpta straff för dem som håller sig undan. – Med vårt förslag skulle man kunna få ytterligar­e fyra års fängelse, säger M:s rättspolit­iska talesperso­n Johan Forssell. (TT)

 ?? Bild: Per Danielsson ??
Bild: Per Danielsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden