Hallandsposten

Nytt vaccin för 12–17-åringar godkänns

-

Coronaviru­set: Europeiska läkemedels­myndighete­n (EMA) har godkänt ytterligar­e ett vaccin för 12–17-åringar. Det är Spikevax, tillverkat av amerikansk­a Moderna. Sedan tidigare har Pfizer-biontechs vaccin Comirnaty godkänts från 12 års ålder.

EMA:S vetenskapl­iga kommitté meddelade beslutet på fredagseft­ermiddagen. Till grund för rekommenda­tionen ligger en stor pågående studie som inkluderar ungdomar mellan 12 och 17 år.

Nu är det upp till Eu-kommission­en att formellt klubba igenom ett eventuellt godkännand­e. I Sverige är det Folkhälsom­yndigheten som i samråd med Läkemedels­verket tar ställning till om vaccinet ska rekommende­ras från 12 års ålder. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden