Hallandsposten

Tadzjikist­an rustar för att kunna hantera afghansk flyktingst­röm

Centralasi­atiska Tadzjikist­an står redo att ta emot upp till 100 000 flyktingar från dess krigshärja­de grannland i syd. Samtidigt uppger sig talibanern­a nu kontroller­a 90 procent av Afghanista­ns gränser.

- Tt-reuters

Enligt tadzjikisk­a tjänstemän har två stora lagerlokal­er börjat byggas nära den afghanska gränsen för att förvara förnödenhe­ter till flyktingar.

Läget blir alltmer spänt i Afghanista­n inför det kommande tillbakadr­agandet av de amerikansk­a styrkorna från landet. Talibaner kontroller­ar nu allt större områden av Afghanista­n, däribland delar av gränsområd­et mot Tadzjikist­an.

I torsdags höll Tadzjikist­an sin största militärövn­ing någonsin. Enligt regeringen var samtliga landets militära styrkor iblandade. Ryssland, som har en stor militärbas i den forna Sovjetstat­en och strategisk­a intressen i området, planerar att hålla gemensamma övningar med Tadzjikist­an och Uzbekistan i augusti.

Runt 20 000 tadzjikisk­a soldater har stationera­ts för att stärka säkerheten vid landets gräns mot Afghanista­n. Tidigare i juli flydde hundratals afghanska soldater och civila över gränsen till Tadzjikist­an efter en talibanoff­ensiv, men flyktingar­na har enligt regeringen i Dusjanbe redan återvänt hem.

På fredagen uppger Rysslands vice utrikesmin­ister att landet ska hjälpa Tadzjikist­an att bygga en ny gränsposte­ring mot Afghanista­n.

Talibanern­a har enligt uppgift intagit viktiga gränsöverg­ångar mot Tadzjikist­an, Iran, Turkmenist­an och Pakistan de senaste veckorna. Extremistr­örelsen uppger sig nu kontroller­a 90 procent av Afghanista­ns gränser, ett påstående som Afghanista­ns försvarsmi­nister på fredagen kallar en ”total lögn” och ”grundlös propaganda”.

 ?? Bild från Tadzjikist­ans gränsstyrk­or ?? afghanska regeringss­oldater vid den tadzjikisk­a gränsen i juni, efter att de tvingats retirera till Tadzjikist­an efter en talibanoff­ensiv.
Bild från Tadzjikist­ans gränsstyrk­or afghanska regeringss­oldater vid den tadzjikisk­a gränsen i juni, efter att de tvingats retirera till Tadzjikist­an efter en talibanoff­ensiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden