Hallandsposten

Trafikverk­et arbetar med säkerhet

- Enhetschef Underhåll Järnväg Väst, Trafikverk­et

Svar

på Anders Nilssons insändare i HP 20/7.

Trafik. Vi beklagar att din upplevelse är att Trafikverk­et inte tar sitt ansvar. Trafikverk­et arbetar fortlöpand­e med att förbättra säkerheten vid järnvägsko­rsningar över hela Sverige. På den statliga järnvägen finns cirka 6 500 plankorsni­ngar, varav cirka 3 500 är oskyddade utan ljud- och ljussignal­er och bommar. Alla dessa kan inte byggas bort inom överskådli­g tid utan prioritera­s efter förhöjd olycksrisk.

Om bommarna inte går ner i en plankorsni­ng, så signalerar säkerhetss­ystemet rött och lokföraren hinner stanna före övergången. Så är fallet på Linnégatan i Halmstad och vid korsningen i Åled. När lokföraren har stannat och kan konstatera att eventuella bilar står still, så får tåget passera övergången i nedsatt hastighet. Samtidigt signalerar lokföraren med tuta för att uppmärksam­ma att tåget kommer. Detta kallas stoppkörni­ng och är helt kontroller­at även om det för en utomståend­e kan verka som om det inte är övervakat.

Våra underhålls­entreprenö­rer röjer varje år vegetation­en vid samtliga plankorsni­ngar för att öka sikten och minimera risken för olyckor. Där det finns bommar så är det andra siktkrav som gäller gentemot obevakade övergångar.

Har du fler frågor och funderinga­r är du välkommen att höra av dig till oss på Trafikverk­et, så kan vi ha en dialog om enskilda plankorsni­ngar och dess skyddstype­r.

 ?? Bild: Karl Af Geijerstam ?? Om bommarna inte går ner i en plankorsni­ng, så signalerar säkerhetss­ystemet rött och lokföraren hinner stanna före övergången.
Bild: Karl Af Geijerstam Om bommarna inte går ner i en plankorsni­ng, så signalerar säkerhetss­ystemet rött och lokföraren hinner stanna före övergången.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden