Hallandsposten

Nyfikenhet­en driver på Usa-experten Frida Stranne

I rollen som Usa-expert är Frida Stranne van vid att röra sig i maktens korridorer och att ständigt ha en analytisk blick på världsläge­t. Själv hämtar hon kraft på landet utanför Halmstad, långt borta från bländade tv-kameror.

-

Att hon har bosatt sig på landet handlar inte bara om den vilsamma naturen och att hon kan gå i gummistövl­ar och hämta egna ägg hos hönsen.

– Jag tror inte att det är bra om alla som tycker och tänker i det offentliga samtalet befinner sig på samma plats. Man blir lätt en del av en intellektu­ell elit, en klubb av människor som tolkar världen. Jag tycker att det är viktigt att hålla en viss distans till det, säger hon.

Frida Stranne växte upp i ett arbetarhem i Halmstad, utan akademiska förebilder, men med en stark inre drivkraft. Hon var tidigt angelägen om att göra bra ifrån sig i skolan och att skaffa sig ett annat liv än det hon såg omkring sig.

– Jag ville framför allt se till att äga mitt eget liv men också våga drömma stort och inte begränsas. Jag var nyfiken på

världen utanför min bubbla.

En av hennes livs viktigaste vändpunkte­r var när hon redan som 19-åring blev mamma.

– Jag var väldigt ensam när jag växte upp, ensam inom mig. Att jag fick min dotter tidigt var inte ett problem utan en räddning, det gjorde att jag inte kände den där ensamhetsk­änslan längre.

Ganska snart blev hon själv forskarkol­legorna Dag Blanck och Erik Åsard, samt Usa-journalist­en Karin Henriksson. Drivkraft: ”Jag vill bidra till bred kunskapssp­ridning, också till människor som inte läser Washington Post eller Dagens Nyheter.” Familj: En dotter, en son, barnbarnet Alma och sin make.

med sin lilla dotter, men hon var ändå inställd på att lyckas med studierna och ha en akademisk karriär.

– Jag hade sett så många kvinnor under min uppväxt som var i beroendest­ällning till män, jag ville ha makt över mitt eget liv.

Nyfikenhet­en gjorde att hon studerade en lång rad ämnen på universite­tet, men sina examina tog hon i statsveten­skap och internatio­nella relationer.

– På universite­tet fick jag möjlighet att sätta in saker i ett sammanhang och ständigt söka vidare efter mer komplexa svar. Det var en jättehäfti­g upplevelse.

Hur hamnade ditt fokus på USA?

– Det var en ren slump. När jag var nybliven doktorand 2002 planerade USA en invasion av Irak. Jag studerade freds- och konfliktst­udier och var väldigt nyfiken på hur George W Bush legitimera­de kriget och kunde få amerikaner­na med sig på det, trots att Irak inte hade haft med 11 septembera­ttacken att göra.

Senare blev Frida gästforska­re vid American University och bodde i Washington D.C. Genom kontakter fick hon möjlighet att träffa en mängd inflytelse­rika människor.

– Jag hade turen att tidigt lära känna en person som varit högt uppsatt inom Reagan-administra­tionen på 1980-talet och han hjälpte mig in i en rad olika nätverk.

Frida vill komma bakom det som syns vid första anblick, bortom de stora metropoler­na. Sedan 2003 har hon årligen rest i USA och gjort flera fältstudie­r. Men att flytta dit har hon inget intresse av.

– Jag tycker det är oerhört viktigt att ha en distans till mitt studieområ­de. Jag är inte lika fascinerad av landet som många andra, utan är mest intressera­d av att förstå hur samhället där fungerar och hur landet använder sin maktställn­ing.

” Jag tror inte att det är bra om alla som tycker och tänker i det offentliga samtalet befinner sig på samma plats

Frida Stranne

Att hon skulle ta plats i tv, tidningar och radio var inte självklart och inget hon var van vid som forskare. Men inför Usa-valet 2012 fick hon en förfrågan om att börja skriva för Svenska Dagbladet.

2016 blev hon krönikör i Expressen. Som kvinnlig forskare tycker Frida att hon har en skyldighet att kliva fram eftersom det fortfarand­e är extremt ojämställt vad gäller forskare och experter i det offentliga samtalet.

– Men det har haft ett högt pris. Jag har tagit så mycket stryk. Som kvinna måste man vara dubbelt så bra och man måste tro på sig själv.

Förra året släpptes ”Supermakte­n: vad varje svensk bör veta om USA”, en bok hon skrev tillsamman­s med Dn-journalist­en och Usa-korrespond­enten Sanna Torén Björling. Arbetet gav blodad tand – i byrålådan ligger ett nästan färdigt manus som sätter kvinnors erfarenhet­er i fokus.

– Det handlar om att vara kvinna mitt i livet. Jag har reflektera­t mycket över vad det har kostat mig att ta mig fram i en mansdomine­rad värld och samtidigt rodda allt annat i livet med de krav som finns på kvinnor på livets alla områden.

Citatet

”Min definition av ett fritt samhälle är ett samhälle där det är ofarligt att vara impopulär.” Adlai Stevenson, amerikansk politiker, 1900–1965.

I dag har Kristina och Kerstin namnsdag.

Kristina kommer från latinets Christiani­a som betyder kristen. Namnet fanns redan på runstenar och har alltid tillhört de mest populära. Kristina är nummer fyra bland Sveriges vanligaste tilltalsna­mn för kvinnor. Omkring 277 000 bär namnet i olika stavningar (Kristina, Christina, Cristina), cirka 56 400 kallas så. Medelålder­n för stavningen med k är 56 år. Kerstin är en form av Kristina. Namnet är känt i Sverige sedan 1530-talet, men stavades till en början Kierstin. Det var som mest populärt på 1940-talet. Numera är det nummer 17 bland Sveriges vanligaste tilltalsna­mn för kvinnor. Cirka 82 000 bär namnet, omkring 47 600 kalllas så, med medelålder­n 71 år.

 ?? Bild: Johan Nilsson ?? ”Att fylla 50 känns skönt. Jag är tryggare i mig själv, vet vad jag vill och har slutat be om ursäkt”, säger Usa-experten Frida Stranne.
Bild: Johan Nilsson ”Att fylla 50 känns skönt. Jag är tryggare i mig själv, vet vad jag vill och har slutat be om ursäkt”, säger Usa-experten Frida Stranne.
 ?? Arkivbild: AP/TT ?? Artisten Jennifer Lopez fyller 52 år i dag, här under USA:S president Joe Bidens installati­on tidigare i år.
Arkivbild: AP/TT Artisten Jennifer Lopez fyller 52 år i dag, här under USA:S president Joe Bidens installati­on tidigare i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden