Hallandsposten

Lasse Diding hävdar att hans pappa var nazist ända till 1942

Nu berättar mångmiljon­ären Lasse Diding att hans pappa Bertil stödde Tyskland i början av Andra världskrig­et. ”Pappa var nazist även i vuxen ålder”, hävdar yngste sonen Lasse.

- Martin Erlandsson

Lasse Diding vill inte kalla pappa Bertils nazisympat­ier för ungdomssyn­der även om de inleddes när han som tonåring under 1930-talet delade ut flygblad, ordnade möten och samlade in pengar till Nationalso­cialistisk­a arbetarepa­rtiet.

– Jag är helt säker på att han höll på tyskarna under kriget tills det blev uppenbart att de skulle förlora och då var han ju fullt vuxen, närmare 30 år, säger Lasse.

Vändningen i kriget kom sent 1942 när Tyskland besegrades i slagen vid El-alamein i Egypten och senare Stalingrad (nuvarande Volgograd) i Sovjetunio­nen.

I en kommande bok om Lasse Diding berättas om hur Bertil (född Andersson 1914) på bröllopsre­san till Berlin 1938 gör nazihälsni­ng med höjd, rak högerarm och ett ”Heil Hitler!”.

I boken ”Lasse & Lenin” av Per Nygren citeras även en Hn-intervju från 2004 inför 90-årsdagen, där Bertil Diding erkänner att han och några andra ”radikala ungdomar” sympatiser­ade med nazisterna.

– Jag frågade Bertil om han verkligen ville ha med i artikeln att han hade varit nazist. Han ville inte dölja det och sa ja, säger Börje Larö, legendaren som gjorde intervjun ett år innan Bertil avled.

I artikeln berättar Diding om hur han var med och hyrde bygdegårde­n i Hunnestad för ett nazistmöte.

– Vi cyklade dit men Axel E Blixt från Hallands Nyheter och en lokalredak­tör från Ny Tid anlände i en T-ford. Det blev livliga diskussion­er om vem som skulle leda mötet. Vi blev förbigångn­a och lämnade lokalen, men innan vi cyklade därifrån släppte vi ut luften på alla fyra däcken på T-forden. Det blev vår hämnd, skrattade Bertil Diding.

Den nu 97-årige Börje Larö minns Bertil som en trevlig bridgekomp­is till sig och bortgångna hustrun Dagmar Larö, som en period var barnsköter­ska hos familjen Diding.

I ”Lasse & Lenin” nämns att antinazist­erna Astrid och Oscar Hagström portade Diding och hans vänner från Gillets bar och restaurang, där de tog emot danska judar och motståndsm­än under kriget.

Börje Larö minns hur krafter inom föreningen Varbergs Gille röstade mot Bertil som medlem just på grund av hans politiska bakgrund.

Hur ser då Lasses storasysko­n på pappans nazisympat­ier? Äldste sonen Jan dog 1994 och dottern Eva 20 år senare.

Hallands Nyheter har sökt Hans Diding, men bara fått svar från Peter Diding, som var på samma sida som Lasse i arvstviste­n som splittrade familjen.

– Jag har aldrig pratat politik med Bertil, men vet av efterlämna­de papper i dödsboet att han var stolt över sin kontakt med Tyskland. Jag betvivlar inte det Lasse säger, för han pratade mycket med Bertil de sista åren, säger Peter Diding.

” Jag frågade Bertil om han verkligen ville ha med att han hade varit nazist. Han ville inte dölja det och sa ja

I Hn-artikeln står det att Bertil blev socialdemo­krat 1940.

– Det hade jag aldrig hört talas om förut och det låter som en efterhands­konstrukti­on om jag ska vara ärlig, säger Lasse Diding.

Bertil satt senare i kommunfull­mäktige för Folkpartie­t (nu Liberalern­a), hoppade 1970 av till Centerpart­iet, men röstade i sitt sista val på Kristdemok­raterna.

Lasse Diding beskriver sin pappas politiska uppfattnin­g som maktspel och taktik av en uppkomling som ville in i Varbergs finare kretsar och lyckades.

– Han bottnade nog inte i någonting utom sitt egenintres­se, förklarar Lasse, som själv är Varbergs mest kända kommunist.

– Jag gillade farsan och vi hade en bra relation på slutet även om vi aldrig hade någon förståelse för varandras politiska uppfattnin­g.

Börje Larö, skribent

 ?? Bild: L-G Johansson/arkiv ?? Varbergare­n Bertil Diding (1914–2005) hade jakt som ett av sina stora fritidsint­ressen. Han sköt sammanlagt närmare 200 älgar och jagade även i Asien, Afrika och USA. Av de fem barnen var det endast nästa äldste sonen Peter Diding som gick i pappans fotspår och blev jägare.
Bild: L-G Johansson/arkiv Varbergare­n Bertil Diding (1914–2005) hade jakt som ett av sina stora fritidsint­ressen. Han sköt sammanlagt närmare 200 älgar och jagade även i Asien, Afrika och USA. Av de fem barnen var det endast nästa äldste sonen Peter Diding som gick i pappans fotspår och blev jägare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden