Hallandsposten

Fakta: Fyra situatione­r av hemlöshet

-

Enligt Socialstyr­elsens definition av hemlöshet finns det ”fyra situatione­r” som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid. Här ingår: ń HĶ¾Â±«Ķ¾ OE S£ÍÈ ŐĶª¥´ÂŐĶÈ ń HĶ¾Â±«Ķ¾ ±ª Âs£«s¾ ~±Ķ«IJĶ efter institutio­nsvistelse ń HĶ¾Â±«Ķ¾ ±ª ~±¾ OE ¥{«ŅÂOE£ÈOEŅS boendelösn­ingar ń HĶ¾Â±«Ķ¾ ±ª ~±¾ £±¾ÈÂOE£ÈOEŅÈ Ő±Â familj, släkt eller andra privatpers­oner

Dessutom finns det andra grupper som kan befinna sig i hemlöshets­liknande situatione­r men som inte ingår i stadens kartläggni­ng. Till exempel asylsökand­e, utsatta Eu-medborgare som tillfällig­t vistas i Sverige och papperslös­a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden