Hallandsposten

Solskola med doktor Mikael

- Oskar Carlsson/tt

Bingolotto­s sommarkväl­l TV4 20.00

Helena Josefsson står för musiken och Mikael Sandström ger soltips i veckans ”Bingolotto­s sommarkväl­l”.

Doktor Mikael Sandström medverkar i programmet varannan vecka.

– Jag hoppas att det ska bli ett lite mer lättsamt innehåll än vad jag kör i ”Nyhetsmorg­on”, säger Mikael Sandström.

Den här veckan har han bland annat solskola.

– Det är lite olika uppfattnin­gar om man ska sola, hur man ska sola och vem som ska sola – och det tänkte jag reda ut. Det finns en massa myter kring solning och faran för cancer, och många missuppfat­tningar om solskyddsf­aktorer, säger han.

Men han bjuder också på anekdoter från sitt läkarliv och journalgro­dor.

– Ett typiskt exempel är ”Patienten söker tillsamman­s med en kompis som är präst sedan han slagit i huvudet”.

 ??  ?? Doktor Mikael Sandström medverkar återkomman­de i ”Bingolotto­s sommarkväl­l”.
Doktor Mikael Sandström medverkar återkomman­de i ”Bingolotto­s sommarkväl­l”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden