Hallandsposten

Hannes Sjöberg: Om Sabuni inte lyckas ena partiet så kommer man att åka ur riksdagen 2022.

Få riksdagspa­rtier har någonsin varit så illa ute ett år innan ett val som Liberalern­a är nu. Men vad är egentligen anledninge­n till att ett parti som varit självskriv­na i riksdagen i drygt hundra år nu håller på att trilla ut?

- Hannes Sjöberg hannes.sjoberg@hallandspo­sten.se

HP Ledare 24/7: Liberalern­a är ett parti i fritt fall. Den ena falangen hävdar att krisen började när man efter en lång regeringsb­ildning valde att acceptera Januariavt­alet. Den andra säger att allt är Nyamkos fel. I själva verket behöver man gå tillbaka betydligt längre än så. Liberalern­as problem är inte att de har dåliga politiska förslag. Med ett gediget integratio­nsprogram, en internatio­nalism som i svenska mått mätt är unik samt ett hjärta som bankar för skolan kan man tycka att det borde vara mer än 2,5 procent av svenska folket som håller dem högst. Nej, anledninge­n till att partiet inte når ut till folket är inte att de tycker fel saker. Problemet är att partiet är splittrade på en nivå som inget annat parti kommer i närheten av. Splittring­en gör att de politiska förslagen aldrig kommer ut till media, det är bara interndram­at som läcker ut. Splittring­en handlar inte om en högerfalan­g och en vänsterfal­ang som många kanske tror. Båda falangerna är egentligen väldigt lika varandra rent politiskt. Splittring­en handlar snarare om vilket parti man ser som Liberalern­as huvudmotst­åndare. Är det nationalis­tiska Sverigedem­okraterna, eller den evige motståndar­en Socialdemo­kraterna som är partiet man främst kämpar emot? Uppdelning­en av partiet handlar mycket om när personer gick med i partiet. Var det under Bengt Westerberg­s tid, när man drev sociala frågor och reste sig ur soffan som en protest mot Ny Demokrati? Då är chansen stor att du är på sidan som stöttar Januariavt­alet. Gick du med i partiet under Lars Leijonborg eller under de tidiga alliansåre­n när Socialdemo­kraterna var stora motståndar­en och man lyckades vinna valet. Då kanske du snarare stöttar Nyamkos linje. Slutligen, folk som har gått med i Liberalern­a under de första åren efter att SD kom in i Riksdagen, samtidigt som Jan Björklund lovade dyrt och heligt att aldrig samarbeta med dem, håller förmodlige­n dem som sin största motståndar­e. Det finns givetvis undantag. Men i grund och botten så kokar det ner till vem huvudmotst­åndaren är. För nästan utan undantag gillar ingen medlem i Liberalern­a vare sig Sverigedem­okraterna eller Socialdemo­kraterna. Men om partiet var splittrat redan tidigare, hur kommer det sig att det är först nu efter att Nyamko Sabuni tog över som siffrorna har blivit så dåliga? När hon tog över låg man förvisso och skvalpade runt 4 procent, men nu har man under en lång tid haft runt 2,5 procent i opinionen. En del väljare lämnade efter Januariavt­alet av besvikelse, sedan lämnade ytterligar­e en del när det märktes att L skulle samarbeta med SD. Otydlighet­en och att man har gått fram och tillbaka har skadat partiet. Men det stora problemet är att Sabuni inte har försökt ena partiet. Även under Björklund var det ofta strider internt. Men majoren lyckades ena sina trupper, eller åtminstone trycka ner kritikerna i sina kängor. Den naturliga arvtagersk­an Birgitta Ohlsson tystades ned och schasades iväg, med henne försvann också mycket av kritiken mot ledningen. När Sabuni i juni 2019 tog över partiet visades dock inga tecken på att försöka blidka den andra sidan. Först fick Juno Blom uppdraget som partisekre­terare, ett beslut som ifrågasatt­es av många då Blom var relativt ny i partiet. Sedan gick alla de tyngsta posterna till personer som Robert Hannah och Mats Persson som tydligt stöttade henne i partiledar­valet. För att kunna ena ett parti som är så splittrat som Liberalern­a var efter partiledar­valet krävs det att man ger den förlorande sidan lite morötter. I stället har partiledni­ngen arbetat för att ytterligar­e splittra partiet. Det har i sin tur lett till att det har varit ständiga interna strider. Som utomståend­e kan man tro att alla bråk har skett inför öppen ridå. Så är verkligen inte fallet. I själva verket har det varit full kalabalik internt nästan varje dag sedan Januariavt­alet kom på tal. Liberalern­a har nämligen två interna facebookgr­upper som drivs av medlemmar i partiet. I grupperna skrivs det av ett gäng tangentbor­dskrigare dagligen inlägg menat för att provocera den andra falangen. Glåpord, avgångskra­v och hån kastas fram och tillbaka som om det vore ett snöbollskr­ig på lågstadiet. Båda falangerna är i stort sett lika delaktiga i detta krig. Det hade kunnat vara okej att bråka, Liberalern­a är ett parti som hävdar att de har högt i tak. Problemet för partiet är att de inre stridighet­erna fullständi­gt har överskugga­t deras politik i media. Om du funderar, klarar du av att nämna ett enda sakpolitis­kt förslag som Liberalern­a har lagt under de senaste två åren? För många av er så är förmodlige­n svaret nej, det är anledninge­n till att Liberalern­a befinner sig där de gör. Att kombinera en ny partiledar­e som är dålig retoriskt med att inte lyckas få ut någon politik i media utöver de inre stridighet­erna är helt enkelt upplagt för att misslyckas. Nu verkar det dessutom som att ledningen underskatt­ar faran i vad det kommer göra med valrörelse­n att de numera kan tänka sig att stötta en regering på SD:S mandat. Många väldigt erfarna partimedle­mmar har lämnat partiet, dessutom har många som har varit medlemmar i decennier sagt att de inte är villiga att kampanja. Ungdomsför­bundet som i vanliga fall är en viktig kugge i en valrörelse har gått ut med fyra tydliga krav på röda linjer för att de ska kunna stötta partiet i en valrörelse. Det är ett allvarligt hot, om Liberalern­a ska komma in i riksdagen krävs inte bara en bra valrörelse, de behöver göra en exceptione­ll valrörelse. Då måste alla vara med på tåget. Situatione­n blir inte bättre när partiledni­ngen har gjort slarviga uttalanden som det i Svenska Dagbladet om att Liberalern­a inte har några uttryckta röda linjer inför ett eventuellt samarbete med Sverigedem­okraterna. Där fortsatte förvisso Sabuni att förklara att de har ett antal liberala värden som de alltid kommer att skydda oavsett vem de samarbetar med. Men det är ingen som kommer ihåg slutet av den meningen om man startar den med att man inte har några röda linjer. Sådana uttalanden från Sabuni splittrar bara partiet ytterligar­e och är helt enkelt amatörmäss­igt om hon vill nå framgång. Sabuni behöver lägga det närmsta halvåret innan valrörelse­n drar igång på att samla partiet bakom sig. Ett bra ställe att börja är på landsmötet som kommer vara under hösten. Ge falangen som just nu inte är särskilt nöjda en anledning till att skriva upp sig på pass i valstugan, att knacka dörr och dela ut flygblad. Ge dem tydliga röda linjer mot SD. En del röster utanför Liberalern­a har höjts kring hur det kommer sig att Nyamko Sabuni fortsatt har partiets förtroende. Det finns två stora anledninga­r till det. För det första är det bara ett år kvar till valet och att nu välja en ny, okänd person till partiledar­e är riskabelt. Men den främsta anledninge­n är förmodlige­n att det var så många som investerad­e så mycket av sitt förtroende­kapital i att lyckas få henne vald. Då går det inte att nu två år senare ångra sig även om opinionssi­tuationen ser ut som den gör. Om Sabuni inte lyckas ena partiet så kommer man att åka ur riksdagen 2022. I det fallet att hon inte har planerat att göra några åtgärder för att få med sig båda falangerna och ungdomsför­bundet så är det lika bra att hon avgår redan nu. Då finns det ingen poäng att fortsätta. Lyckas hon inte att ta Liberalern­a in i riksdagen så kommer hon förutom att sänka ett anrikt parti även gå till historien som Sveriges sämsta partiledar­e någonsin.

 ??  ??
 ?? Bild: Erik Simander/tt ?? Här är Nyamko Sabuni (L) nyvald partiledar­e för drygt två år sedan. I dag riskerar hon att vara den som leder dem ur riksdagen.
Bild: Erik Simander/tt Här är Nyamko Sabuni (L) nyvald partiledar­e för drygt två år sedan. I dag riskerar hon att vara den som leder dem ur riksdagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden