Hallandsposten

Kommunen låter polisen utreda olovlig havsutsikt

Halmstad: En trädfri sträcka på 130 meter ger en fastighets­ägare havsutsikt. Kommunen misstänker att det skett olovlig avverkning inne på kommunens mark och har anmält det misstänkta brottet till polisen.

-

Personal på teknik- och fastighets­förvaltnin­gen har polisanmäl­t olovlig röjning av vegetation på kommunens mark. Det rör sig om ungefär 130 gånger 6 meter på en sträcka som avslutas vid havskanten.

I andra änden av den fria siktlinjen ligger affärsmann­en Greger Peterssons hus. När HP besöker platsen går han med trimmer och röjer gräs och sly.

– Det är en gammal gångstig, som funnits här sedan 1930-, kanske 1940-talet förklarar han.

Greger Petersson är inte utpekad som misstänkt i polisanmäl­an, men inser att det finns de som reagerar på öppningen i skogsdunge­n som ger honom havsutsikt:

– Stigen har använts av alla för att komma ned till badet. Jag röjer den för att kunna gå här, för att kunna använda den och inte gå på ormar och grejer. Jag har röjt den under de 15 år jag har bott här, berättar Greger Petersson vidare.

I polisanmäl­an anger kommuntjän­stemannen att det är svårt att uppskatta vilken typ av vegetation det är som röjts på kommunal mark, centimeter så är det troligen röjt för en längre tid sedan, uppskattni­ngsvis inom ett år. Kanske är det röjt i flera omgångar under ett par år.”

Greger Petersson tar anmälan med ro. Han har historiken kring platsen, uppger han, och ska gärna förmedla hela historien – men inte i media.

– Jag vet precis hur det här har uppstått och att den här gläntan successivt har vidgats med åren. Jag har fullständi­g koll på det här, vad kommunen gjort och när.

 ?? Bilder: Johan Persson ?? Kommunens teknik- och fastighets­förvaltnin­g har polisanmäl­t olovlig röjning på kommunal mark i skogen intill handikappb­adet i Svärjarehå­lan. Fastighets­ägaren intill medger att han ”slyar och har gjort det under de 15 år han bott där”.
Bilder: Johan Persson Kommunens teknik- och fastighets­förvaltnin­g har polisanmäl­t olovlig röjning på kommunal mark i skogen intill handikappb­adet i Svärjarehå­lan. Fastighets­ägaren intill medger att han ”slyar och har gjort det under de 15 år han bott där”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden