Hallandsposten

Fakta: Tidigare fall av ex gratia

-

● Omkring 600–700 transperso­ner tvångsster­iliserades mellan åren 1972 och 2013 i samband med att de bytte juridiskt kön. 2018 beviljades de ersättning om 225 000 kronor vardera.

● Efter massvaccin­ering mot svininflue­nsa 2009 insjuknade drygt 300 svenskar i den kroniska och neurologis­ka sjukdomen narkolepsi. 2015 beslutades om statlig ersättning av ”ex gratia-karaktär” till vissa av de drabbade.

● Barn som mellan åren 1920 och 1980 var placerade på barnhem eller i fosterhem och där vanvårdade­s eller utsattes för allvarliga övergrepp eller försummels­er hade under åren 2013 och 2014 möjlighet att ansöka om ersättning från staten.

● En kvinna fick 200 000 kronor ex gratia efter att hon i samband med en förlossnin­g fick svåra skador. Kvinnan vände sig till regeringen efter att ha fått nej till ersättning från försäkring­sbolag, Personskad­ereglering AB (PSR) och Patientska­denämnden, då det konstatera­ts att ingen inom vården begått något fel, kvinnan hade helt enkelt extrem otur.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden