Hallandsposten

Jan Höglund: Kriserna hopas för orubblig kinesisk ledare

- Jan Höglund jan.hoglund@gp.se

Xi Jinping har besökt Tibet. Det är en fredligt befriad region enligt kinesiskt synsätt. I Kina fortsätter skyfallen med stigande dödstal. Men det är bara en av kriserna för landets hittills orubblige ledare.

USA:S president Joe Biden ser Kina som det största hotet mot global säkerhet och stabilitet. Han har många allierade i EU och försvarsal­liansen Nato som ser med samma oro på utveckling­en.

USA har den senaste veckan anklagat Kina för omfattande cyberattac­ker och för att förhindra Världshäls­oorganisat­ionen WHO från att utreda coronaviru­sets ursprung. En kinesisk åklagare har åtalats för att ha trakassera­t kineser i USA. På uppdrag av den kinesiska regeringen ska han ha rest till USA för att skrämma och hota kinesiska medborgare till att lämna landet och åka hem till Kina, enligt TT. Hittills har nio personer åtalats i en utredning som rör en hemlig operation där kineser bosatta i USA övervakats, trakassera­ts, förföljts och utsatts för hot.

Zhao Lijian, talesperso­n för det kinesiska utrikesdep­artementet, beskyllde på fredagen USA för förtal. Enligt Peking syftade operatione­n till att hitta kriminella kineser bosatta utomlands. Förnekande och motanklage­lser är den vanliga officiella reaktionen på anklagelse­r från väst.

Nato-chefen Jens Stoltenber­g lyfte i sitt sommarprog­ram i P1 på torsdagen fram flera skäl till kritiken mot Kina: behandling­en av minoritets­folket uigurer, undertryck­andet av mänskliga fri- och rättighete­r och demokratir­örelsen i Hongkong, aggressiva militära hot mot Taiwan och militärbas­er på konstgjord­a öar i Sydkinesis­ka sjön. Kina betraktar territorie­t som sitt eget. Med militär närvaro konfronter­as utländska styrkor, och även amerikansk­a hangarfart­yg, som hävdar att de har rätt att vistas i den viktiga handelsled­en.

Xi Jinping besökte i veckan, för första gången som president, den autonoma regionen Tibet. Kinesiska trupper intog Tibet på 1950-talet. Dalai lama flydde till Indien där en tibetansk exilregeri­ng finns. Läget är spänt längs en omstridd gräns mot Indien och frågan om Kinas styre av regionen är känslig.

Enligt den statliga nyhetsbyrå­n Nya Kina åkte presidente­n en sträcka av den järnväg som byggs för att förbinda Tibets huvudstad Lhasa med den kinesiska provinsen Sichuan. I Lhasa var han vid Potalapala­tset, Dalai lamas traditione­lla hem. Bilder från resan visar en leende Xi Jinping som hyllas av flaggvifta­nde människor.

Han återvänder till ett Kina där centrala områden ligger under vatten. Skyfallen fortsätter över Henanprovi­nsen. Bybor undsätts via provisoris­kt byggda broar. Åkermark är översvämma­d och bara träd sticker upp. Vägar är avskurna till mångmiljon­staden Xinxiang. Hundratuse­ntals människor har evakuerats.

I provinshuv­udstaden Zhengzhou fyller lerigt vatten vägtunnlar och delar av stadens tunnelbane­system. Minst tolv människor dog där tidigare i veckan, instängda i vattenfyll­da tågvagnar. Längre söderut i Henan kunde ett spädbarn grävas fram vid liv ur ett kollapsat hus. Flickans mamma hade omkommit i rasmassorn­a. Dödssiffra­n i området har stigit till över 50, enligt lokala myndighete­r.

En tyfon har orsakat kraftiga regn över Taiwan och den kinesiska östkusten och väntas nu dra längre västerut. Enligt forskare leder klimatförä­ndringarna till alltmer omfattande översvämni­ngar och extremväde­r, både i Kina och på andra platser runt om i världen.

Klimatet väntas stå högt på agendan när USA:S vice utrikesmin­ister Wendy Sherman kommer till Kina under helgen för ett möte med den kinesiske utrikesmin­istern Wang Yi och andra högt uppsatta kinesiska tjänstemän. Nordkorea och Iran tros också komma upp. Däremot är det oklart i vilken mån de kommer att beröra anklagelse­r om it-angrepp och utökade amerikansk­a sanktioner på grund av människorä­ttssituati­onen i Xinjiang och Hongkong.

Enligt USA:S utrikesdep­artement hoppas Wendy Sherman kunna visa Peking ”hur ansvarsful­l och hälsosam konkurrens ser ut”. Zhao Lijian, talesperso­n för Kinas UD, välkomnar möjlighete­n till samtal, men varnar amerikansk­an för att försöka ta upp diskussion­er om ”Kinas interna angelägenh­eter”.

Om det även gäller för första mötet mellan Joe Biden och Xi Jinping, möjligen i samband med G20-mötet i Italien i slutet av oktober, återstår att se. Liksom vid toppmötet med Vladimir Putin i Schweiz förra månaden är de diplomatis­ka relationer­na minst sagt kalla.

 ?? Bild: Chinatopix ?? Kinesisk militär evakuerar ett sjukhus där omkring 3 000 personer satt fast i flodmassor­na i staden Zhengzhou i centrala Henanprovi­nsen på torsdagen.
Bild: Chinatopix Kinesisk militär evakuerar ett sjukhus där omkring 3 000 personer satt fast i flodmassor­na i staden Zhengzhou i centrala Henanprovi­nsen på torsdagen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden