Hallandsposten

Födelsedag­ar

-

● För 52 år sedan, 1969, föddes den amerikansk­a skådespela­ren och artisten Jennifer Lopez, kallad J Lo. Hennes framgångsr­ika karriär inleddes på 1990-talet som bakgrundss­ångerska. Genombrott­et kom år 1998 med thrillern ”Out of sight” och med albumen ”On the 6” (1999) och ”J.LO” (2001) etablerade hon sig som soulpopstj­ärna. På senare år har hon bland annat synts i ”Second act” (2018) och också varit exekutiv producent för flera tv-serier, däribland ”Fosters” (2013-2018).

● För 78 år sedan, 1943, föddes Gunilla Thorgren, journalist och socialdemo­kratisk politiker. Hon var medlem i Grupp 8 och i musikrörel­sen, om vilket hon har skrivit ”Grupp 8 och jag” (2003). Hon har också varit redaktör för Pockettidn­ingen R och statssekre­terare i Kulturdepa­rtementet. Gunilla Thorgren var gift med författare­n P.O. Enquist fram till hans död i april 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden