FÅNGA DRÖMMARNA

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Du be­hö­ver: Rundstav Mak­ramégarn Ham­ma­re och spik

Gör så här:

1. Så­ga till rundsta­ven i öns­kad längd (här 120 cm över en 120-säng)

2. Klipp till ett jämnt an­tal snö­ren, tänk på att de ska hänga dub­belt.

3. Bind al­la snö­ren på sta­ven ge­nom att dra dem ge­nom ög­lan som bil­das mitt på snö­ret när du vi­ker det.

4. Knyt ihop snö­re­na två och två ca 10 cm ner med rå­bands­kno­par. Uppre­pa tre gång­er och låt se­dan det ytt­re snö­ret hänga fritt.

5. Sätt upp stång­en på snö­ren och häng upp ga­veln med spik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.