RUSTIK SÄNGHIMMEL

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Säng­him­lar är vackra, men kos­tar of­ta en slant. Gör en enkla­re va­ri­ant själv i stäl­let!

Du be­hö­ver:

Tun­na­re lin­ne­tyg, gär­na gam­la

la­kan el­ler gar­di­ner

Tygsax

Sy­ma­skin

Mått­band

Ett band

En gam­mal lampskärm

Krok för upp­häng­ning

Gör så här:

1. Mät hur långt tyg du be­hö­ver, tänk på att li­te för­svin­ner i söms­mån och för ka­na­len.

2. Sy en ka­nal längst upp. Sy in al­la råa kan­ter om ditt tyg har så­da­na.

3. Trä ett band ge­nom ka­na­len (om det är trix­igt så sätt en stör­re sä­ker­hetsnål i ban­dets ena än­da in­nan du bör­jar dra ige­nom det). 4. Häng upp lampskär­men i ta­ket. 5. Lägg din sänghimmel ovan­på och dra ihop snö­ret så det blir tajt. Fäst snö­ret runt lampskär­men or­dent­ligt så ty­get in­te kan ram­la ner. Det är vik­tigt att va­ra nog­grann här, du vill in­te ris­ke­ra att he­la ty­get ram­lar ner över den som so­ver. Klart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.