GÖR PLATS FÖR MIN­NEN

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Du be­hö­ver:

En trä­ram

Färg till ra­men

Höns­nät

Häft­pi­stol med häft­klam­rar

Stål­tråd för upp­häng­ning

Små kläd­ny­por

Gör så här:

1. Ta bort even­tu­ellt in­ne­håll i ra­men och ren­gör den.

2. Må­la ra­men i öns­kad färg och låt tor­ka.

3. Ska­pa ”patina” ge­nom att sli­pa kan­ter och hörn för­sik­tigt med sand­pap­per så att trä­et ly­ser ige­nom här och där.

4. Klipp till höns­nä­tet i rätt stor­lek. Lägg nä­tet på bak­si­dan av ra­men och fäst med häft­pi­stol. Här är det vik­tigt att stif­ten är så små att de in­te går ige­nom ra­men. Se till att sträc­ka höns­nä­tet allt ef­tersom du häf­tar fast det i ra­men. Klipp se­dan bort even­tu­ellt över­bli­vet nät.

5. Ska­pa en upp­häng­ningstråd av stål­tråd.

6. Fäst så kläd­ny­por på fram­si­dan där du kan sät­ta fast di­na bil­der, min­nen och and­ra fa­vo­rit­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.