FÖR­ÄND­RA MED FÄRG

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Fond­väg­gen är för­sik­tigt på väg till­ba­ka, och om det är nå­got som får ett rum att kän­nas nytt och fräscht så är det ny färg på väg­gar­na. En vägg som går i en nå­got mör­ka­re ny­ans än de and­ra ger mer djup till rum­met sam­ti­digt som det ska­par en skön kon­trast. Om en hel vägg känns som ett stort pro­jekt kan du ge dig på möb­ler­na i stäl­let. Ge­nom att må­la om en mö­bel för du in ett nytt ele­ment i rum­met, sam­ti­digt som du får ut­lopp för kre­a­ti­vi­tet. Med hjälp av ma­ske­rings­tejp och oli­ka ny­an­ser ska­par du spän­nan­de och snygga möns­ter som ad­de­rar en re­jäl dos per­son­lig­het till din ny­gam­la mö­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.