SOV UN­DER SÄNGHIMMEL

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Ge sov­rum­met en dröm­mig käns­la med en ro­man­tisk sänghimmel. En sänghimmel kan va­rie­ras i näst in­till oänd­lig­het be­ro­en­de på vad du vill ha för stil och käns­la. Det enk­las­te är att ut­gå från en kon­struk­tion som byg­ger på kro­kar fäs­ta i ta­ket. Där­i­från kan du se­dan an­vän­da dig av slit­stark tråd el­ler vaj­rar för att spän­na upp ty­get på ett sätt som du vill ha det. Du kan ex­em­pel­vis lå­ta allt tyg ut­gå från en sam­lad punkt i ta­ket och se­dan fal­la ner längs med säng­ens si­dor, el­ler spän­na upp vaj­rar i en rek­tang­el över säng­en som du se­dan fäs­ter ty­get på. Se till att an­vän­da rätt fäs­te för kro­kar­na – om du har gips- el­ler be­tong­tak be­hö­ver du plug­gar!

Gar­din Lill, 29 kr, Ikea.

Lam­pa Ma­jor­na, 99 kr, Ikea.

Taklam­pa Mi­lo, 199 kr, Åh­léns.

Kud­de Hi­ram, 149 kr, Hem­tex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.