SNYGGT BRED­VID SÄNG­EN

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Ska­pa ett nytt natt­duks­bord med ba­ra ett par trälå­dor. Ge­nom att stap­la lå­dor­na ovan­på varand­ra med lång­si­da mot lång­si­da, al­ter­na­tivt skru­va fast en lå­da i väg­gen, får du en per­son­lig av­last­nings­y­ta med prak­tisk för­va­ring. Enk­la, ra­ka box­ar i ljust trä ger ett modernt och av­ska­lat in­tryck, me­dan äp­pellå­dor med en li­te ruf­fa­re yta ska­par en bo­he­misk käns­la. Vill du gö­ra bor­det mer ex­klu­sivt kan du lim­ma fast en vac­ker sten­ski­va ovan­på, el­ler var­för in­te pry­da ovan­si­dan med stilrent ka­kel el­ler vac­ker mo­sa­ik?

Bädd­set, 249 kr, H&M ho­me.

Vas Fa­ce, 649 kr, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.