TOUCH-UP MED TEX­TIL

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Nya, frä­scha tex­tili­er ger di­rekt en upp­da­te­rad look. Byt ut hand­du­kar, duschdra­pe­ri och bad­rumsmat­ta, och håll dig gär­na till en el­ler ett par ny­an­ser för att ska­pa en sam­man­hål­len hel­het. Ba­ra ge­nom ku­lör­va­let kan du an­ting­en få till en av­slapp­nan­de spa-käns­la i lju­sa ny­an­ser el­ler för­vand­la bad­rum­met till en uppig­gan­de fär­g­ex­plo­sion. Men tänk in­te att du ska kö­pa nytt in­för var­je sä­song! Det mår var­ken plån­bo­ken el­ler mil­jön bra av. Sat­sa i stäl­let på kans­ke två upp­sätt­ning­ar som du kan by­ta mel­lan när lus­ten till för­änd­ring smy­ger sig på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.