KAKELDEKORERA ME­RA

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Kans­ke Ka har du ald­rig rik­tigt gil­lat den de där ka­kel­bår­den i bad­rum­met, t, el­ler ell så är du ba­ra ute ef­ter li­te tem­po­rärt om­byte. Med ka­kelde­kor ka kan du en­kelt för­änd­ra a hel­hets­in­tryc­ket he av väg­gen och, i fö för­läng­ning­en, he­la rum­met. Se till att mä­ta di­na ka­kel­plat­tor in­nan inn du kö­per de­korplas­ten så att du väl­jer en ka­kelde­kor i rätt stor­lek. sto I fle­ra webb­s­hop­par kan du även be­stäl­la stör­re ark och se­dan se själv skä­ra ut bi­tar i rätt stor­lek sto om du in­te har plat­tor i stan­dard­stor­lek. sta Ren­gör kak­let in­nan och var se­dan nog­grann när du fäs­ter de­ko­ren för att und­vi­ka fu­la luft­bubb­lor.

Na­tur­svamp, 165 kr, Mer­a­ki.

Doft­ljus Hi­ram, 49 kr, Hem­tex.

Tand­bors­tar, 3-pack/ 65 kr, Mer­a­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.