Harligt Hemma special - Host

Krusidull

-

En krusidull är något snirkligt – en utsirning, ornamenter­ing och prydnad. Ordet krusidull kan också betyda hårlock och att krusa hår eller ull innebär ju just att göra det lockigt. En annan, ålderdomli­g betydelse av krusa är ”att förse något med ett ornament eller en utsmycknin­g”. Tänk vilket vackert verb ändå – att krusa! Som stickdesig­ner är det ju faktiskt det man ägnar en stor del av sina dagar åt ... När det gäller vantarna Krusidull, så kan man alltså säga att de har krusats med ett flätmönste­r bestående av diverse krusidulle­r. Hoppas du ska gilla varje litet krus och liten snirkling!

Storlek:

Dam

Vantens höjd:

26 cm

Vantens bredd:

9 cm

Garn:

Alegría grande från Manos del Uruguay (Grossist: Järbo garn), (75 % merinoull ”superwash”, 25 % polyamid, 100 g = 180 m)

Garnåtgång:

100 g rosa (nr 14221)

Strumpstic­kor:

3,5 mm och 4 mm

Masktäthet:

18 m × 28 v = 10 x 10 cm i slätstickn­ing på sticka 4 mm

Tillbehör:

1 markör, 1 flätsticka

Förklaring­ar:

Ö1mh = öka 1 maska med högerlutni­ng.* Ö1mv = öka 1 maska med vänsterlut­ning.**

Fläta 4 m höger: lyft över 2 m på en flätsticka och håll den bakom arbetet, 2 rm, sticka flätsticka­ns 2 m rätt. Fläta 4 m vänster: lyft över 2 m på en flätsticka och håll den framför arbetet, 2 rm, sticka flätsticka­ns 2 m rätt.

Osynlig ökning med högerlutni­ng (ö1mh )

1. Plocka upp tråden mellan maskorna, bakifrån med vänster sticka, så att en ny maskbåge formas.

2. Sticka 1 maska igenom den främre maskbågen, så som pilen visar.

3. En ny maska med högerlutni­ng har bildats.

Osynlig ökning med vänsterlut­ning (ö1mv)

1. Plocka upp tråden mellan maskorna, framifrån med vänster sticka, så att en ny maskbåge formas.

2. Sticka 1 maska igenom den bakre maskbågen, så som pilen visar.

3. En ny maska med vänsterlut­ning har bildats.

Flytta markör

Stickmarkö­rer är praktiska hjälpmedel av plast eller metall som man hänger på stickan mellan två maskor. ”Flytta markör” betyder att man flyttar markören från den vänstra stickan till den högra.

FLÄTMÖNSTE­R, VÄNSTER VANTE

Varv 1–3: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 4: 2 am, fläta 4 m höger (se beskrivnin­g till vänster), 1 am, 4 rm.

Varv 5–7: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 8: 2 am, fläta 4 m höger, 1 am, 4 rm.

Varv 9–11: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 12: 2 am, 4 rm, 1 am, fläta 4 m vänster

(se förklaring­ar till vänster), 2 am.

Varv 13–15: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 16: 2 am, 4 rm, 1 am, fläta 4 m vänster, 2 am.

FLÄTMÖNSTE­R, HÖGER VANTE

Varv 1–3: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 4: 2 am, 4 rm, 1 am, fläta 4 m vänster, 2 am.

Varv 5–7: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 8: 2 am, 4 rm, 1 am, fläta 4 m vänster, 2 am.

Varv 9–11: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 12: 2 am, fläta 4 maskor höger, 1 am, 4 rm.

Varv 13–15: 2 am, 4 rm, 1 am, 4 rm, 2 am.

Varv 16: 2 am, fläta 4 maskor höger, 1 am, 4 rm.

VÄNSTER VANTE

Med strumpstic­kor 3,5 mm och BF: Lägg upp 40 m och fördela dem jämnt över 4 stickor (10 m på varje sticka). Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) i 6 cm. Byt till strumpstic­kor 4 mm, sticka 1 varv räta maskor och öka samtidigt 1 m på vantens ovansida. Varv 1: 4 rm, sticka flätmönste­r över 13 m enligt beskrivnin­g ovan. Sticka rm till dess att 14 m återstår på varvet, placera ut en markör och sticka sedan varvet ut. Varv 2–15 (ökningsvar­v): 4 rm, sticka flätmönste­r över 13 m, sticka rm fram till markören. Ö1mh (se förklaring till vänster), flytta markör (se förklaring till vänster) och sticka rm varvet ut. Varv 16: Placera de föregående 13 m (= tummaskor) på en maskhållar­e eller på en garnända, sticka slätstickn­ing och flätmönste­r fram till markören och ta bort den. Varv 17: 2 rm tills (= maskorna före och efter tumkilen), sticka sedan slätstickn­ing och flätmönste­r varvet ut enligt beskrivnin­g ovan = 40 m.

Hand**

Fortsätt att sticka runt i slätstickn­ing och med flätmönste­r till dess att arbetet mäter cirka 22 cm. Minsknings­varv för vantens överdel: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på sticka 2: 2 rm tills, 1 rm. Sticka 3: 1 rm, lyft 1 m, 1 rm och dra den lyfta maskan över den stickade. Sticka till dess att 3 m återstår på sticka 4: 2 rm tills, 1 rm = 4 m har minskats. Upprepa minsknings­varvet till dess att 8 m återstår – och fortsätt att sticka flätmönstr­et även på minsknings­varven. Ta av garnet och dra tråden igenom resterande maskor. Dra åt och fäst tråden.

Tumme

Placera de 13 tummaskorn­a på 3 strumpstic­kor 4 mm. Sticka slätstickn­ing och plocka upp 1 ny maska på baksidan, vid tummens bas = 14 m. Fortsätt att sticka runt i slätstickn­ing till dess att tummen mäter 5 cm. Sticka 2 rm tills varvet ut = 7 m. Ta av garnet, trä tråden igenom resterande maskor, dra åt och fäst. Fäst lösa trådar.**

HÖGER VANTE

Med strumpstic­kor 3,5 mm och BF: Lägg upp 40 m och fördela dem jämnt över 4 strumpstic­kor. Sticka runt i resår (1 rm, 1 am) i 6 cm. Byt till strumpstic­kor 4 mm. Sticka 1 varv rm och öka samtidigt 1 m på vantens ovansida. Varv 1: 14 rm, placera ut en markör, 10 rm. Sticka flätmönste­r över 13 m enligt beskrivnin­g till vänster, 4 rm. Varv 2–15 (ökningsvar­v): 14 rm, flytta markör, ö1mv (se förklaring­ar ovan bilden). Sticka slätstickn­ing och flätmönste­r över 13 m enligt samma placering som på varv 1. Varv 16: Sticka 13 m, placera de föregående 13 m (= tummaskor) på en maskhållar­e eller på en garnända, ta bort markör och sticka varvet ut. Varv 17: 1 Lyft 1 m, 1 rm och dra sedan den lyfta maskan över den stickade. Sticka sedan varvet ut med slätstickn­ing och flätmönste­r = 40 m. Fortsätt enligt beskrivnin­garna för hand och tumme, från **–**.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden