REN­SA

Vit flug­svamp bör in­te för­väx­las med cham­pin­jon.

Harligt Hemma special - Host - - Trendkoll -

Skär av det jor­di­ga på fo­ten och bors­ta av barr med en bors­te el­ler pen­sel. Om svampen är väl­digt jor­dig kan du sköl­ja den i vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.