NY KOMEDI MED JIM CARREY

Harligt Hemma special - Host - - Tv-hösten 2018 -

KOMIKERNAS KOMIKER ÄR TILL­BA­KA

I den nya ko­me­di­se­ri­en Kid­ding får vi un­der tio epi­so­der föl­ja barn­pro­gram­le­da­ren Jeff, spe­lad av Jim Carrey. I ru­tan är han en glät­tig, ro­lig ka­rak­tär som kom­mer med upp­munt­ran­de vis­doms­ord till bar­nen. Men bakom ku­lis­ser­na är Jeffs liv på väg att bra­ka ihop. Han för­sö­ker ba­lan­se­ra ett trass­ligt pri­vat­liv och sam­ti­digt hål­la upp en god fa­sad som bar­nens fa­vo­rit. Resultatet blir li­ka ro­ligt som hjärt­skä­ran­de. Se­ri­en är ska­pad av Da­ve Holste­in, re­gis­se­rad av Michel Gondry, som även re­gis­se­ra­de den nu­me­ra klas­sis­ka fil­men Eter­nal suns­hi­ne of a spot­less mind där Carrey spe­la­de hu­vud­rol­len. Se­ri­en har pre­miär den 10 sep­tem­ber på HBO Nor­dic.

FOTO: ERICA PARISE/SHOWTIME

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.