3 Skäl att boka re­dan idag:

Harligt Hemma special - Host - - Aftonbladet Resor -

• Du gör en in­ve­ste­ring i dig själv.

• Du kom­mer igång di­rekt ef­ter jul

le­dig­he­ten.

• Du får kraft, kun­skap och mo­ti­va­tion till en häl­so­sam­ma­re livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.